Aleš Sedláček, předseda České rady dětí a mládeže

Publikoval 2.10.2017Podporuje mě

Jsem předsedou velké střešní organizace dětí a mládeže. Snažíme se mj. o to, aby prostředí pro práci s dětmi a mladými lidmi bylo přátelské, aby veřejnost roli dětských a mládežnických spolků rozuměla a aby stát vytvářel vhodné podmínky pro práci desítek tisíc dobrovolníků, na kterých stojí naše činnost.

Jiří Mihola, sám učitel, nám vždy naslouchal a pomáhal. Jaké bylo moje prozření, že předseda poslaneckého klubu konzervativní strany přeje alternativním formám vzdělávání! Jak si vzal za své, že práce s předškolními dětmi nesmí být omezena pouze na státem registrované a sledované tzv. dětské skupiny.

Osobní zodpovědnost, role rodiče a rodiny, ale i svoboda pro vlastní rozhodnutí. Vzdělávání v přírodě, výchova, kultura, tradice, v tom nacházíme shodu. Jiří Mihola je i držitelem Cena ČRDM Přístav, kterou každý rok předává Česká rada dětí a mládeže lidem z veřejné sféry, kteří pomáhají dětem a mladým lidem.

Jiří je urputný, neváhá pracovat v nočních hodinách, bít se za téma, snášet posměšky kolegů při sněmovních rozpravách. Jeho kultivované a jasné vystupování by mohlo být příkladné pro mnohé kolegy poslance. Říci věc jasně, důrazně, a přesto slušně bez urážek, hrubých slov, to není samozřejmostí.

Přál bych si, abychom se s Jiřím Miholou mohli potkávat i v příštím volebním období.