Znám pana poslance Jiřího Miholu už radu let a s potěšením vnímám, že svou politickou činnost zaměřuje především na posílení společenského postavení učitelů. Podle mého názoru totiž dobří pedagogové rozhodnou o tom, jak se našemu národu bude dařit v zostřující se mezinárodní konkurenci, kde vzdělanost obyvatel bude tím nejdůležitějším faktorem v hospodářské prosperitě každého státu. Oceňuji jeho dosavadní činnost v poslanecké sněmovně a doporučuji voličům, aby mu dali svůj hlas ve volbách.