Lesní mateřské školy – vítaná alternativa,která se úspěšně rozvíjí

Publikoval 15.8.2017Aktuálně

Umístit dítě do mateřské školy je v mnoha větších městech České republiky stále problém. Do nedávna nebyla ani jiná možnost, než místo trpělivě hledat nebo čekat, že se někde z nějakého důvodu uvolní. Kapacita mateřských škol je ohraničena přísnými hygienickými předpisy, které se až příliš liší od základní školy, od níž dítě na konci předškolního roku dělí jen několik týdnů. Poptávka po alternativě je proto logická. Křesťanských školek je jako šafránu a zákonem nově zřízený institut dětské skupiny školkou není. Právě přijetí zákona o dětské skupině málem vyřadilo z nabídky alternativu, která je dnes vyhledávaná a trendy – lesní mateřskou školu.

Fatální ohrožení lesních mateřinek vzbudilo velkou nevoli nejen u rodičů, ale třeba i u České rady dětí a mládeže. Postavil jsme se tehdy do čela záchranné akce v podobě novelizace zákona. Pod taktovkou KDU-ČSL nakonec koaliční i některé opoziční strany zákon uvedly na správnou míru a lesní mateřské školy zachránily. Nebylo to rozhodně jednoduché – kromě pochybovačných novinářů měla se zvednutím ruky problém řada socialistických poslanců. Ten kdo si dal práci alespoň některou z lesních mateřských škol navštívit se však mohl přesvědčit, že zkazky o nedostatečné hygieně či nedostačující přípravě na základní školu jsou nepodložené a liché.

Lesní mateřské školy pomáhají řešit nedostatek kapacity státních mateřských škol a pro děti představují zajímavou možnost především pro své těsné každodenní sepětí s přírodou. Zájem o ně stoupá nejen ve velkých městech. Významný posun znamenalo jejich nedávné zapsání do rejstříku MŠMT. Rozumná koordinace a kontrola ze strany MŠMT je na místě a lesní mateřské školy jsou nyní plnohodnotnou alternativou i pro nově zavedený povinný předškolní rok v mateřské škole. Ti, kteří oceňují množství praktického poznávání, blízkost přírody i  kamarádské kolektivy vedené v duchu skautských a tábornických zásad mají po čem sáhnout. Rčení, že „všechno důležité jsem se naučil v mateřské školce“ zde děti mají možnost naplnit mimořádně.

Další kamínek do mozaiky kvalitního vzdělávání v Česk republice tak dobře zapadl.