Vzdělání je prioritou pro rozvoj naší země.

Chci navázat na svoji práci, podloženou výsledky v oblasti školství a vzdělávání a nejen to. Záleží mi na tom, aby naše děti vyrůstaly ve zdravém prostředí se správnými návyky a dostalo se jim kvalitního vzdělání. Všechny tyto věci dokážou zajistit pouze silně motivovaní a spravedlivě ohodnocení učitelé.

Budu usilovat o to, aby obce získaly ročně 1 mld. Kč navíc na sport a činnost místních klubů.

Smekám před všemi místními sportovními kluby, jak skvěle vedou naši mládež ke sportu, k odříkání, k pevné vůli. Proto dlouhodobě usiluji o to, aby šlo více peněz nejen do výchovy ale také do sportu, především do rozvoje mládežnických sportovních organizací v obcích a městských částech.

Chci větší podporu a respekt k rodinám

Vím, jak je složité skloubit osobní a pracovní život. V oblasti podpory rodiny se zaměřím na podporu zkrácených úvazků a flexibilního zaměstnání.

 

Proč bych měl pokračovat ve své práci?

Spojuji odborné profesní znalosti se zkušeností a výsledky v politice. Jako předseda poslaneckého klubu jsem prokázal schopnost komunikace a prosazování cílů křesťansko demokratické politiky na nejvyšší úrovni, vedl jsem řadu úspěšných jednání o vládních i poslaneckých návrzích i se Senátem. Plním sliby. Stál jsem v čele záchrany lesních mateřských škol, prosadil jsem Velký pátek jako státní svátek i možnost pohřbívání tělíček zemřelých dětí do 500g. Byl jsem vyhodnocen jako poslanec, který se nejvíce zasadil o prosazování protikorupčních zákonů. Jezdím po Jihomoravském kraji a České republice, naslouchám občanům, bojuji za jejich práva, řeším jejich problémy. Jsem přesvědčený demokrat, který nabízí politickou vizi opřenou o sociálně tržní hospodářství a obhajuje tradiční hodnoty.

Více o programu KDU-ČSL naleznete na zodpovedne.eu