Poslanec Mihola bojuje za finanční prostředky na sportovní zařízení

Publikoval 2.10.2017Aktuálně

Brno, 2. 10. 2017

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy zrušilo neinvestiční program na údržbu a provoz sportovních zařízení. To pobouřilo poslance Jiřího Miholu, který se rozhodl ministrovi Stanislavu Štechovi poslat otevřený dopis.

Provoz sportovních zařízení. Pro řadu sportovních spolků pracujících s dětmi a mládeží je získání provozních dotací naprosto kritické. Stejnou měrou je důležité pro zastřešující organizace, kterými jsou Orel nebo Sokol, ale i mnoho dalších. Unáhlené zrušení programu, který již zahájil svoji činnost, způsobí výrazné problémy ve financování a udržení činnosti velkého množství sportovišť pro děti a mládež, ale i širokou veřejnou,“ píše v dopise Mihola

Jiří Mihola se chce podpoře a výstavbě sportovních zařízení věnovat i po volbách. Společně s brněnským radním pro sport Jaroslavem Suchým představil programové priority z oblasti sportu. Zaměřili se na spolufinancování sportovišť. Doporučují zřízení dotačního titulu pro volnočasová sportoviště a finanční spoluúčast státu a kraje na výstavbě infrastrukturních sportovišť.

Ve vrcholovém sportu nám chybí finance na sportoviště mezinárodního charakteru. Příkladem je velodrom sloužící dráhovým cyklistům nebo rychlobruslařský ovál. Jedná se o olympijské sporty, ze kterých nám čeští reprezentanti vozí medaile. Přitom města tuto výstavbu podporují, jde jen o to najít vhodnou formu finanční spoluúčasti. Navrhujeme, aby byla financována z 50 % státem, z 30 % krajem a 20 % městem“ přibližuje Suchý

Jiří Mihola zase navrhuje, aby byl zřízen dotační titul z úrovně ministerstva školství ve výši jedné miliardy korun na menší volnočasová sportoviště v obcích.

Ministerstvo by mělo mít zájem podílet se na rekreačním sportu naší mládeže a dětí a podpořit tak jejich aktivitu ve volném čase. Je řada obcí, které si pro nedostatek peněz sportoviště bez spoluúčasti státu nepostaví. Obce nejlépe ví, která sportoviště potřebují. Ke zdraví našich dětí musíme přistupovat zodpovědně z každé rozhodovací úrovně,“ dodává Mihola.