Prodejní doba o svátcích

Publikoval 15.4.2019Aktuálně

Regulace prodejní doby nebo bezbřehý liberalismus?

K mediálně nejdiskutovanějším náleží zákon č. 223/2016 Sb o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě, známý též jako regulace či omezení prodejní doby o státních a ostatních svátcích.

V minulém volebním období byl v Poslanecké sněmovně přijat senátní návrh. Týká se pouze vybraných osmi státních a ostatních svátků, z celkového počtu 14 státních svátků ve 13 dnech (na 1.leden připadají dva státní svátky).

V tomto volebním období je zákon na programu již podruhé. Zatímco první předloha ODS padla pod stůl, nyní se řeší návrh poslanců hnutí ANO a ODS, jehož cílem je vyjmout ze zákona velkoobchod. Nejvíce ze všeho zaznívá z řad odpůrců regulace prodejní doby o státních svátcích to, že se zákon týká jen vybraných svátků bez zdůvodnění, z čehož v důsledku vzniká chaos, kdy je otevřeno a kdy zavřeno. Ve skutečnosti však ani hnutí ANO, ani ODS, ani TOP 09 nepředložili úpravu, která by tento problém řešila. Zdá se tedy, že se jedná o klasickou salámovou metodu, kdy se nejprve podryje část zákona a pád toho zbylého už bude jen otázkou dalšího kroku a času. Poslanci KDU-ČSL regulaci prodejní doby o státních a ostatních svátcích vnímají jako kultivující opatření, které je v různé míře běžné ve většině zemí západní Evropy. V řadě zemí se toto omezení prodejní doby týká dokonce i  nedělí, případně sobot. Pokud státní a ostatní svátky zavádí zákonodárná moc, je logické, že do nich může vstupovat s regulací. Žijeme v době, kdy se v různých situacích razantně dovoláváme našich kořenů, kultury, historie, identity. Státní svátky jsou dny úzce spjaté s naší historií, osobnostmi, kulturou, měly by se odlišovat od všedního dne.

Chceme,  aby i prodavačky hypermarketů, v mnoha případech matky dětí, mohly sváteční chvíle trávit se svojí rodinou a  přispět tak k lepšímu skloubení pracovního a rodinného života zaměstnanců (o státních svátcích nefunguje nebo je omezena většina služeb všedního dne). Ankety prováděné na téma omezení prodejní doby ukázaly, že většině občanů toto omezení nevadí. V diskusích s prodavačkami převažuje názor, že je lepší být o svátku se svojí rodinou. Naopak nebylo prokázáno, že by došlo k propadu tržeb, pouze k jejich přesunu na jiný den. Loňského roku tržby dokonce vzrostly. Před třetím čtením do klání, které rozhodne o dalším osudu zákona, vstoupil za klub KDU-ČSL jeho místopředseda Jiří Mihola pozměňovacím návrhem, podle nějž by se omezení prodejní doby v maloobchodě a velkoobchodě  vztahovalo na všech 14 státních a ostatních svátků ve 13 dnech. K zachování regulace prodejní doby o svátcích se hlásí kromě KDU-ČSL také ČSSD, KSČM, část Pirátů, razantně také poslanec Jiří Bláha z hnutí ANO. Bude zajímavé sledovat, jak se k možnosti odstranit dosavadní nelogický chaos v zavíracích dobách postaví strany, které ho nejvíc kritizovaly. Prostě se ukáže, zda jsme schopni akceptovat, že jsou dny, kdy ekonomika a nakupování nejsou na prvním místě nebo zvítězí bezbřehý liberalismus, který nás ovšem, oproti zemím s regulací za uplynulé čtvrtstoletí nikam neposunul.

Jiří Mihola