Velký pátek znovu státním svátkem

Publikoval 28.8.2017Aktuálně
Proč je Velký pátek znovu státním svátkem?

Velký pátek již státním svátkem byl (1946-1951). Státním svátkem je v mnoha zemích Evropy, někde dokonce nejvýznamnějším svátkem vůbec. Zdůrazňujeme-li dnes křesťanskou kulturu, kořeny a identitu, je Velký pátek důležitou součástí historie i kultury. Žáci a studenti mají prázdniny, díky svátku má rodina šanci být další den pohromadě. Je na lidech, jak tento svátek prožijí.

Kdo tento svátek prosadil?

Po roce 1989 se uskutečnilo několik pokusů prosadit Velký pátek mezi státní svátky. Nebyly úspěšné. Zvolil jsem cestu diplomacie a komunikace napříč politickými kluby. Podařilo se mi pod návrh získat 95 podpisů poslanců ze všech parlamentních stran a zákon prosadit již v prvním čtení.