Významných dnů významně přibývá

Publikoval 28.2.2019Aktuálně

Významné dny mají spíše symbolický charakter. Na rozdíl od státních a jiných svátků jsou pracovními dny, pokud nepřipadají na víkend. V českém kalendáři bylo do nedávna 13 významných dnů. K rozšíření počtu těchto dní došlo loni, kdy poslanci a následně i senátoři schválili 18. červen jako Den hrdinů druhého odboje na památku aktérů atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha a 9. březen jako Den památky obětí vyhlazení terezínského rodinného tábora v Osvětimi – Březince. Nejnověji byl na přelomu roku 2018 a 2019 prohlasován v prvním čtení Památný den Sokolstva, kterému v kalendáři náleží datum 8. října.  Je připomínkou tragických událostí v roce 1941 – tehdy byla výnosem zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha Česká obec sokolská rozpuštěna a její majetek úředně zabaven. Při tzv. „sokolské akci“, v noci ze 7. na 8. října 1941, gestapo zatklo, takřka naráz, všechny sokolské činovníky z ústředí, žup i větších jednot, kteří „ještě byli na svobodě“. Byli mučeni, věznění, deportováni do koncentračních táborů.

Předložen je také významný den mateřských škol, který, v případě přijetí návrhu, připadne na 17. ledna. Autoři předlohy argumentují , že předškolní vzdělávání má ve školském systému České republiky nezastupitelné místo. Přesto je podle nich pohled na učitele stále spojován spíše s mateřskou a pečovatelskou rolí. Zavedení Dne mateřských škol by pomohlo k získání prestiže povolání učitele/ky mateřské školy.

Získat podporu pro další dva významné dny v kalendáři se snaží také poslanci KDU-ČSL. Jiří Mihola předkládá dvě novely. Podle té první by se do kalendáře jako další významný den vepsal Památný den Orelstva, který by připadl na 29. srpen. Lidovci věří v podporu návrhu napříč Sněmovnou, neboť všestranná činnost Orla je podobně jako v případě Sokola vysoce ceněna a mnozí představitelé této sportovní organizace trpěli v období totalit, byli vězněni a řada z nich přišla také o život. Další novela navrhuje zařadit mezi významné dny 21. srpen, který je k roku 1968 spojen s invazí vojsk Varšavské smlouvy a následnou okupací.

K jedné změně došlo nedávno také mezi státními a ostatními svátky. Název svátku 17. listopadu je nově rozšířen na Den boje za svobodu a demokracii a mezinárodní den studentstva. Druhá část vztahující se k událostem roku 1939 se vrátila do názvu především na základě přání studentů. V Poslanecké sněmovně ho na základě dohody z předchozího volebního období jako spolupředkladatel podepsal a obhajoval Jiří Mihola, při hlasování se ostatní poslanci KDU-ČSL zdrželi nebo byli proti. Lidovečtí senátoři návrh úpravy názvu podpořili, Senátem prošel a 30. výročí Sametové revoluce si tak připomeneme již s rozšířeným názvem.

Jiří Mihola