Základním principem občanského vzdělávání je zákaz indoktrinace

Publikoval 13.8.2018Aktuálně

Brno, 13. 8. 2018

Ve čtvrtek 4. prosince přijala Poslanecká sněmovna Usnesení o podpoře občanského vzdělávání (viz přiložený dokument), předložené předsedou poslaneckého klubu KDU-ČSL Jiřím Miholou. Usnesení získalo podporu napříč politickými kluby, kromě klubu KSČM. Stalo se tak u příležitosti 25. let obnovení české demokracie, s odvoláním na to, že se na výchovu k občanství myslí v mnoha dalších zemích Evropy a myslelo se také u nás v době první republiky.

„V usnesení jsou zdůrazněny principy demokratického občanského vzdělávání – zákaz indoktrinace, prezentování různých úhlů pohledu a rozvoj samostatného a kritického myšlení žáků. Ještě před předložením usnesení jsem organizoval na půdě Parlamentu seminář, k němuž byli přizvání zástupci všech stran zastoupených v Poslanecké sněmovně. Musíme společně diskutovat o tom, jak má demokratické občanské vzdělání vypadat“, říká místopředseda KDU-ČSL Jiří Mihola.

Občanské vzdělávání není žádná novinka. V dnešních školách existuje předmět občanská výchova, je tu i řada zajímavých mimoškolních projektů jako třeba simulace jednání parlamentu pro mládež. Taková škola hrou. Z mezinárodních srovnání jako například ICCS však vyplývá, že na tom bohužel v občanském vzdělávání nejsme moc dobře. Co mě zajímá je kvalita a důraz na praktické znalosti a dovednosti.

„Několik let po přijetí usnesení o podpoře občanského vzdělávání, a je určitou ironií, že v době, kdy si připomínáme 100 let republiky, se však předkladatel i mnozí další obávají, kde vlastně může koncepce občanského vzdělávání skončit. „Šokující jsou zejména manipulativní blogy jako je blog exministryně školství K.Valachové, která zachází tak daleko, že do svých neomarxistických pohledů a multikulturálního vidění „zatahuje“ i mě a další“, říká poslanec Jiří Mihola, který se s koncepcí připravovanou Valachovou od začátku neztotožňoval, stejně jako zástupci KDU-ČSL ve vládě. Dílčím úspěchem bylo alespoň to, že koaliční vláda ČSSD, ANO, KDU-ČSL v předchozím volebním období o koncepci občanského vzdělávání nerozhodla.

Aktuálně již existuje materiál Základní dokument tvorby Koncepce občanského vzdělávání v ČR. „Důležitá je kvalita, ne rychlost. Pro mě osobně je klíčové, aby panovala shoda napříč politickým spektrem a proběhla i důkladná debata s odbornou veřejností. Musí to být transparentní proces“, zdůrazňuje Mihola.

Základním principem demokratického občanského vzdělávání je zákaz indoktrinace. Nelze občanské vzdělávání zneužívat ani pro levicovou, ani pro pravicovou indoktrinaci. To je důležité zejména u vzdělávacích materiálů a metodik pro učitele, nesmí nikomu takříkajíc nadržovat. Každý žák musí mít svobodu si sám udělat vlastní názor, žádné vymývání mozků.

Odmítám multikulturalismus, nejsem ani zastáncem zřizování nových institucí jako byl zamýšlený „Dům demokracie“, ale zkvalitnění těch stávajících.

V občanském vzdělávání vidím hluboký smysl. Základním předpokladem je ale to, jeho koncepce a realizace bez jakýchkoliv kliček respektovala jeho stěžejní principy. Indoktrinace v jakémkoliv směru je pro budoucnost demokracie fatálním ohrožením, je to cesta do záhuby“, dodává poslanec Mihola.